Studia za dve osobe

Četvorokrevetna soba

Upoznajte Frušku Goru

”Fruška Gora”, najstariji nacionalni park u socijalističkoj Jugoslaviji osnovan je 1960. Prostire se na površini od oko 25.000 hektara i u tom delu zaštićeni su jedinstveni pejzači, geomorfološke i geološke celine, brojne biljne i životinjske vrste, kao i šumski kompleksi.

foto: novisad.travel

Sadržajnosti područja doprinose banje Vrdnik i Slankamen i jezera među kojima su za turizam značajna: Borkovac, Sot, Banja-Bruje, Moharač, Međeš.

Kao najznačajnija materijalna kulturna baština koja se nalazi na prostoru Fruške gore, može se uvrstiti kompleks pravoslavnih srpskih manastira, primeri narodnog graditeljstva, prostorne kulturno-istorijske celine, etnološko nasleđe, pojedinačne spomenike kulture i znamenita mesta među kojima se, kao turistički lokaliteti na teritoriji Novog Sada izdvajaju Petrovaradinska tvrđava i Mesto bitke kod Petrovaradina. Fruška gora je područje dobrih vina gde se izdvajaju sledeći vinski centri: Irig, Banoštor, Sremski Karlovci i Šid.

Klikom na OVAJ link upoznajte se sa svim lepotama Fruške Gore.

izvor: novisad.travel